சாதிப்பிரச்சனைகளில் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்

சாதிப்பிரச்சனைகளில் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்

read more
டால்ஸ்டாயின் சுவிசேஷமும் ‘ஒரிஜினல்’ சுவிசேஷமும்

டால்ஸ்டாயின் சுவிசேஷமும் ‘ஒரிஜினல்’ சுவிசேஷமும்

read more
மார்க்ஸின் அந்நியமாதல் கோட்பாடு

மார்க்ஸின் அந்நியமாதல் கோட்பாடு

கார்ல் மார்க்ஸ் 200 {மக்கள்களம் இதழில் எழுதி வரும் தொடரில் நான்காம் கட்டுரை, ஆகஸ்ட் 2017} மார்க்சீயம் ...
read more
மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள் 8  வஞ்சி மாநகரில் தன் சுய உரு மறைத்து ஆண் வேடம் கொண்டு, அளவை வாதி மு...
read more
தோழர் கோவை ஈஸ்வரன் (1939 – 2017)

தோழர் கோவை ஈஸ்வரன் (1939 – 2017)

(நெஞ்சை விட்டகலா நினைவுகள்  : ஆக 2017 “விகடன் தடம்” இதழில் வெளிவந்துள்ள கோவை ஈஸ்வரன் அவர்கள் பற்ற...
read more