பூம்புகார் கடற்கோளில் அழிந்த வரலாற்றின் இலக்கியச் சான்று

பூம்புகார் கடற்கோளில் அழிந்த வரலாற்றின் இலக்கியச் சான்று

கடலோரமாய் உள்ள ஒரு புன்னைமரச் சோலையில் நின்றிருந்த சோழ மன்னன் நெடுமுடிக்கிள்ளியின் முன் தன்னந்தனியாய்த் தோன்றினாள் ஒருத்தி. அவ...
read more
மணிமேகலை 20 : எல்லாம் வினைப்பயன் என்பதன் பொருள்

மணிமேகலை 20 : எல்லாம் வினைப்பயன் என்பதன் பொருள்

read more
இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

read more
இந்திரன் தோற்றான் புத்திரன் வென்றான்

இந்திரன் தோற்றான் புத்திரன் வென்றான்

இந்திரனோ தேவர் தலைவன். ஒரு எளிய, யாருமற்ற, பெற்றோர் யாரென அறியாத ஆபுத்திரனை, "மாயிரு ஞாலத்து மன்னு...
read more
“யார் பிராமணன்? யார் தீண்டத் தகாதவன்?”  – எனக் கேட்ட புத்தன்

“யார் பிராமணன்? யார் தீண்டத் தகாதவன்?” – எனக் கேட்ட புத்தன்

பிறவியினால் யாரும் பிராமணரும் ஆவதில்லை: தீண்டத்தகாதவரும் ஆவதில்லை. இடைப்பட்ட நிலைகள் என்றும் ஏ...
read more
மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள் 8  வஞ்சி மாநகரில் தன் சுய உரு மறைத்து ஆண் வேடம் கொண்டு, அளவை வாதி மு...
read more
ஒரு இளம்பெண் துறவை நோக்கிச் செல்லுகையில்

ஒரு இளம்பெண் துறவை நோக்கிச் செல்லுகையில்

read more
மணிமேகலை தமிழ்க் காப்பியம் மட்டுமல்ல அது பவுத்த காப்பியமும் கூட 

மணிமேகலை தமிழ்க் காப்பியம் மட்டுமல்ல அது பவுத்த காப்பியமும் கூட 

read more
அசோகரின் தம்ம ஆட்சி : இந்தியத் துணைக்கண்டம் உற்பவித்த ஒரு வியப்பு

அசோகரின் தம்ம ஆட்சி : இந்தியத் துணைக்கண்டம் உற்பவித்த ஒரு வியப்பு

நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள் -3 (தீராநதி, மார்ச் 2017) ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் ஒன்றாகப் போற்றப்பட...
read more
நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள்

நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள்

‘தீராநதி’ இலக்கிய இதழில் ஜனவரி 2017 முதல் ‘நெஞ்சில் கனல் மனக்கும் பூக்கள்’ எனும் தலைப்பில் த...
read more