சாதிப்பிரச்சனைகளில் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்

சாதிப்பிரச்சனைகளில் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்

read more
டால்ஸ்டாயின் சுவிசேஷமும் ‘ஒரிஜினல்’ சுவிசேஷமும்

டால்ஸ்டாயின் சுவிசேஷமும் ‘ஒரிஜினல்’ சுவிசேஷமும்

ஆவியினைப் பாதிக்கும் நோய்களிலேயே மிகவும் கொடியதானது பணக்காரனாக வேண்டுமென்று பொருளினைச் சேர்க...
read more
மார்க்ஸின் அந்நியமாதல் கோட்பாடு

மார்க்ஸின் அந்நியமாதல் கோட்பாடு

கார்ல் மார்க்ஸ் 200 {மக்கள்களம் இதழில் எழுதி வரும் தொடரில் நான்காம் கட்டுரை, ஆகஸ்ட் 2017} மார்க்சீயம் ...
read more
மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

மணிமேகலை : காட்சிகள் விரைந்து மாறும் காவியம்

நெஞ்சில் கனல் மணக்கும் பூக்கள் 8  வஞ்சி மாநகரில் தன் சுய உரு மறைத்து ஆண் வேடம் கொண்டு, அளவை வாதி மு...
read more
தோழர் கோவை ஈஸ்வரன் (1939 – 2017)

தோழர் கோவை ஈஸ்வரன் (1939 – 2017)

(நெஞ்சை விட்டகலா நினைவுகள்  : ஆக 2017 “விகடன் தடம்” இதழில் வெளிவந்துள்ள கோவை ஈஸ்வரன் அவர்கள் பற்ற...
read more