கலை விமர்சகர் தேனுகா – சில நினைவுகள்

கலை விமர்சகர் தேனுகா – சில நினைவுகள்

கலை இலக்கியங்களின் வளர்ச்சி என்பன இலக்கணங்களை மீறுவதுதானே. இல்லாவிட்டால் தமிழில் இத்தனை இலக்கணங்கள் ஏன்?
read more