கொடிது கொடிது குண்டர் சட்டம்

கொடிது கொடிது குண்டர் சட்டம்

தமிழக அரசு “குண்டர் சட்டத்தில்” இப்போது (2014 ஆகஸ்ட்) கொண்டுவந்துள்ள மாற்றங்கள் மிகவும் மோசமானவை. தடுப்புக் காவல் சட்டங்கள் எல்ல...
read more
வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டமும் தமிழகத்தில் அதன் பயன்பாடும்

வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டமும் தமிழகத்தில் அதன் பயன்பாடும்

read more
ஆருஷி வழக்குத் தீர்ப்பின் ஆபத்தான கூறுகள்

ஆருஷி வழக்குத் தீர்ப்பின் ஆபத்தான கூறுகள்

டெல்லிக்கு அருகில் உள்ள உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள நோய்டாவில் வசித்து வந்த பல் மருத்துவத்...
read more
தேசிய அளவிலான ஒரு ஏதிலியர் சட்டத்தின் தேவை

தேசிய அளவிலான ஒரு ஏதிலியர் சட்டத்தின் தேவை

read more