மோடி அரசு பாசிச அரசா இல்லையா?

மோடி அரசை ‘டெக்னிசல்’ ஆக ஃபாசிச அரசு எனச் சொல்ல முடியாது என மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி சொல்லியுள்ளார். சிலநாட்கள் முன் பிரகாஷ் காரத் இதையே கூறியது நினைவிருக்கலாம். வெண்டுமெனில் ‘வலதுசாரி எதேச்சிகார அரசு’ எனக் கூறலாம் என்றும் அவர் கூறி இருந்தார்.

இன்று யெச்சூரியும் ஃபாசிஸ்ட் அரசு எனச் சொல்லக்கூடாது எனவும் ,ஆனால் பா.ஜ.க என்பது RSS ன் அரசியல் கிளை எனவும், RSS ஃபாசிச திட்டங்களுடன் செயல்படும் அமைப்பு என்றும் கூறியுள்ளார்.

காரட்டும் யெச்சூரியும் சொல்வது வேண்டுமானால் டெக்னிகல் ஆகச் சரியாக இருக்கலாம். அதாவது 1930 களில் ஐரோப்பாவில் உருவான Classical fascism த்தின் அத்தனை கூறுகளும் அப்படியே இன்றும் இங்கு நிலவாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இதற்கிடையில் கிட்டத்தட்ட 90 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன. பெரிய அளவில் உலகம் மாறிவிட்டது. இனி Classical fascism எங்கும் சாத்தியமில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

காலம், இடம் ஆகியவற்றைப் பொருத்து fascism ம் தன் வடிவத்தைத் தகவமைத்துக் கொள்கிறது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மார்க்ஸ் காலத்திய உலக முதலாளியம் லெனின் காலத்தில் ஏகாதிபத்தியம் ஆகவும், இன்று neo imperialism ஆகவும் வெளிப்படவில்லையா?