இஸ்லாமியப் புனித  நூல்களை வாசிப்பது குறித்து ஒரு குறிப்பு

இஸ்லாமியப் புனித  நூல்களை வாசிப்பது குறித்து ஒரு குறிப்பு

அப்படியானால் திருக்குர் ஆனை எப்படி வாசிப்பது? திருக்குர் ஆனை திருக்குர் ஆன் மூலமாகவே வாசிக்க வேண்டும் (holistic reading).
read more