இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

இந்திய மதங்கள் முன்வைக்கும் கர்மவினை என்பதன் பொருள் என்ன?

உதயகுமாரன் ஒரு எதிர்மறை நாயகனாகவே படைக்கப்படுகிறான். அவனது துயர மரணம் இங்கே காப்பியச் சோகமாக விரியவில்லை. ஆனால் அவனைக் கொலை செய்...
read more
    தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு:உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை

    தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு:உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை

read more
கைரானா: இந்துக்கள் வெளியேற்றம் உண்மை என்ன?

கைரானா: இந்துக்கள் வெளியேற்றம் உண்மை என்ன?

தன் மகளை அத் தொகுதி வேட்பாளராக நிறுத்தும் நோக்குடன் பா.ஜ.க எம்பி ஹுகம் சிங் தூண்டிய கலவரம் இது என ...
read more
குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

குல மரபுகளை ஏற்க மறுக்கும் பவுத்தம்

பெண்களின் வாயால் அறிவு கொளுத்தப்படும் நிலையில் இளவரசர்களும் கூட உள்ளனர் என்பதே இங்கு குறிப்பு
read more
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை : அன்று சொன்னவை இன்றும் பொருந்தும்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை : அன்று சொன்னவை இன்றும் பொருந்தும்

read more
ரஜிந்தர் சச்சார் (1923 – 2018)   

ரஜிந்தர் சச்சார் (1923 – 2018)   

read more
சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

சச்சார் அறிக்கையின் பத்தாண்டுகள்

read more
செங்கல்பட்டு பாலேஸ்வரம்  காப்பகப் பிரச்சினை : அறிக்கை

செங்கல்பட்டு பாலேஸ்வரம் காப்பகப் பிரச்சினை : அறிக்கை

இந்தப் பிரச்சினையைப் புரிந்துகொள்ள முதியோர் பராமரிப்பு, இறந்து கொண்டிருப்பவர்களின் பராமரிப்ப...
read more
மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மார்க்சீயமும் இலக்கியமும்

மற்றமையை உள்ளடக்குவது என்கிற கருத்தக்கத்திற்கு மிகையில் பாக்தின் முன்வைத்த டயலாஜிச அணுகல்முற...
read more
அறம் சார்ந்தவற்றில் பவுத்தம் பேரங்களை அனுமதிக்கிறதா?

அறம் சார்ந்தவற்றில் பவுத்தம் பேரங்களை அனுமதிக்கிறதா?

read more
1 2 3 29