வடக்கு மாங்குடியில் தேர்தலை ஒட்டிய சாதி வன்முறை

வடக்கு மாங்குடியில் தேர்தலை ஒட்டிய சாதி வன்முறை

உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை கடலூர் மே 30, 2014 கடலூர் மாவட்டம், சிதம்பரம் வட்டம், குமராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள வடக்கு மாங்குடி கிராமத்தி...
read more
இடதுசாரிகள் மீதும் இஸ்லாமியர்கள் மீதும் காழ்ப்பைக் கக்கியுள்ள ஜெயமோகன்..

இடதுசாரிகள் மீதும் இஸ்லாமியர்கள் மீதும் காழ்ப்பைக் கக்கியுள்ள ஜெயமோகன்..

“முற்போக்கு என்ற பெயரில் இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளை ஆதரிக்கும் நிலை வரை சென்ற இடதுசாரிகள், இனிமேல...
read more
மேல்மங்கலம்,உத்தபுரம் சாதி வன்முறைகள்

மேல்மங்கலம்,உத்தபுரம் சாதி வன்முறைகள்

read more
தேவை நமது தேர்தல் முறையில் உடனடி மாற்றம்

தேவை நமது தேர்தல் முறையில் உடனடி மாற்றம்

read more