அ.மார்க்ஸ் நேர்காணல் : மீள்பார்வை (இலங்கை)

அ.மார்க்ஸ் நேர்காணல் : மீள்பார்வை (இலங்கை)

 (இலங்கையில் வெளிவரும் வார இதழ் “மீள்பார்வை” யில் இன்று (செப் 1, 2017) வெளிவந்துள்ள என் நேர்காணல்)   1) இந்திய அரசியலின் இன்றை நிலையை ...
read more
“மௌனத்தை மிகப் பெரிய ஆபத்தாகப் பார்க்கிறேன்!” – விகடன் தடம் நேர்காணல்

“மௌனத்தை மிகப் பெரிய ஆபத்தாகப் பார்க்கிறேன்!” – விகடன் தடம் நேர்காணல்

அ.மார்க்ஸ் – தமிழ் இலக்கியச் சூழலிலும் அறிவுச் சூழலிலும் பல்வேறு திசைமாற்றங்களை ஏற்படுத்தியவ...
read more
பொது சிவில் சட்டம் எனும் பெயரில் பிளவு அரசியல்

பொது சிவில் சட்டம் எனும் பெயரில் பிளவு அரசியல்

read more
இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

read more
இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

பாசிசம் என அவர்களைச் சொன்னால் இந்துத்துவவாதிகளுக்குக் கோபம் வரும். நாங்கள் பாசிஸ்டுகள் அல்ல தே...
read more
கீதை சில குறிப்புகள்

கீதை சில குறிப்புகள்

read more
வரலாற்றைக் கையில் எடுத்தவர்கள்

வரலாற்றைக் கையில் எடுத்தவர்கள்

read more
இந்துத்துவம் மேற்கொள்ளும் மதமாற்றங்கள்

இந்துத்துவம் மேற்கொள்ளும் மதமாற்றங்கள்

read more
சஞ்சை சுப்பிரமணியத்தைக் கொஞ்சம் வாசிப்போம்

சஞ்சை சுப்பிரமணியத்தைக் கொஞ்சம் வாசிப்போம்

வரலாற்றைத் தேசிய எல்லைக்குள்ளோ, இல்லை ஒரு பண்பாட்டு எல்லைக்குள்ளோ மட்டும் சுருக்கி விடாமல் உலக...
read more
இந்துத்துவவாதிகளின் அறிவியல் பாடம்: சோதனைக் குழாய்க் குழந்தைகளுக்கு இந்துத்துவ விளக்கம்

இந்துத்துவவாதிகளின் அறிவியல் பாடம்: சோதனைக் குழாய்க் குழந்தைகளுக்கு இந்துத்துவ விளக்கம்

இந்துத்துவவாதிகள் வரலாற்றை எப்படிச் சொல்லித் தருவார்கள் என்கிற கதை நமக்குத் தெரிந்தத்தான். (பா...
read more