போருக்குப் பிந்திய ஈழத்தில் சாதியம்

போருக்குப் பிந்திய ஈழத்தில் சாதியம்

போரினூடாக சாதீய ஆதிக்கம் ஓரளவிற்குக் கட்டுப்பட்டிருந்தாலும் வெளிப்படையான தீண்டாமையாக அமையாமல் புதிய வடிவங்களில் இப்போது தலைக...
read more
இறுக்கமில்லாத இஸ்லாமை யார் கொல்கின்றனர்?

இறுக்கமில்லாத இஸ்லாமை யார் கொல்கின்றனர்?

முஸ்லிம்களின் குடியுரிமைக்கே வேட்டு வைக்கும் ஒரு கொடிய காலகட்டத்தில் வாழ நேர்ந்தவர்கள் நாம். த...
read more
பா.ஜ.க அரசின் குடியுரிமைச் சட்டம் – அழிக்கப்படும் ஜனநாயகமும் மதச்சார்பின்மையும் 

பா.ஜ.க அரசின் குடியுரிமைச் சட்டம் – அழிக்கப்படும் ஜனநாயகமும் மதச்சார்பின்மையும் 

read more
பாபர் மசூதி:சட்டம், சான்று எனும் இரண்டு அடிப்படைகளையும் புறந்தள்ளும் தீர்ப்பு

பாபர் மசூதி:சட்டம், சான்று எனும் இரண்டு அடிப்படைகளையும் புறந்தள்ளும் தீர்ப்பு

read more
பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ் 70: தனிமரம் தோப்பானது  

பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ் 70: தனிமரம் தோப்பானது  

ஒரு “பிரிஸ”(PRISM)த்தில் பட்ட ஒளிக்கதிர்கள் ஏழு வண்ணங்களாக வெளிப்படுவது போல ,பேராசிரியரிடமிருந்து ...
read more
குணா : அறிஞரல்ல அவர் பாசிசத்தின் தமிழ் வடிவம்

குணா : அறிஞரல்ல அவர் பாசிசத்தின் தமிழ் வடிவம்

read more
இந்துத்துவம் ஏன் கால்டுவெல்லை பரம எதிரியாகக் கருதுகிறது?

இந்துத்துவம் ஏன் கால்டுவெல்லை பரம எதிரியாகக் கருதுகிறது?

read more
கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கையின் மூன்று அடிப்படைகள்

கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கையின் மூன்று அடிப்படைகள்

read more
பச்சைக் குழந்தைகளின் தலையில் பாடச் சுமையும் தேர்வுச் சுமையும்

பச்சைக் குழந்தைகளின் தலையில் பாடச் சுமையும் தேர்வுச் சுமையும்

read more
உள்ளடக்கும் தேசியமும் விலக்கி நிறுத்தும் தேசியமும்

உள்ளடக்கும் தேசியமும் விலக்கி நிறுத்தும் தேசியமும்

read more