“ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் தாக்கம் எல்லாக் கட்சிகளிலும் உள்ளது” – அ.மார்க்ஸ்

“ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் தாக்கம் எல்லாக் கட்சிகளிலும் உள்ளது” – அ.மார்க்ஸ்

read more
நெருக்கடி நிலையும் சுப்பிரமணிய சாமியும்

நெருக்கடி நிலையும் சுப்பிரமணிய சாமியும்

read more
இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

read more
இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

பாசிசம் என அவர்களைச் சொன்னால் இந்துத்துவவாதிகளுக்குக் கோபம் வரும். நாங்கள் பாசிஸ்டுகள் அல்ல தே...
read more
நெருக்கடிநிலைக் காலத்தில் சங்கப் பரிவாரங்கள் என்ன செய்தன?

நெருக்கடிநிலைக் காலத்தில் சங்கப் பரிவாரங்கள் என்ன செய்தன?

நிற்க. இப்படி இந்துத்துவவாதிகளில் பலரையும் இந்திரா சிறையிலிட்டார் என்றேன். நெருக்கடி நிலையின்...
read more
“சமஸ்கிருதம் மொழிகளின் தாய்” : சொல்கிறது பா.ஜ.க அரசு

“சமஸ்கிருதம் மொழிகளின் தாய்” : சொல்கிறது பா.ஜ.க அரசு

அறுதிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ள பா.ஜ.க வினரும், அக்கட்சியை வெளியிலிருந்து ஆ...
read more