இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

இழப்பதற்கு ஏதுமில்லை

1. மதக்கலவரத் தடுப்புச் சட்டம் 2. இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள் 3.பெரியாரும் இஸ்லாமும் 4. ஜிகாத் 5. அவர் (நபிகள் நாயகம்) என்கிற ஐந...
read more
இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

இந்துத்துவத்தின் பாசிசத் தொடர்புகள்

பாசிசம் என அவர்களைச் சொன்னால் இந்துத்துவவாதிகளுக்குக் கோபம் வரும். நாங்கள் பாசிஸ்டுகள் அல்ல தே...
read more
எச்சரிக்கை சாமியார்கள்!

எச்சரிக்கை சாமியார்கள்!

தங்களைக் கடவுளின் அவதாரமாக முன் நிறுத்தி யோகம், ஆன்மீகம், ஏன் வாழ்க்கைக் கலையைக் கற்றுத் தரும் ச...
read more
பெரும்பான்மை மதவாதமும் சிறுபான்மை மதவாதமும் : ஒரு குறிப்பு

பெரும்பான்மை மதவாதமும் சிறுபான்மை மதவாதமும் : ஒரு குறிப்பு

(மக்கள் உரிமை வார இதழில் வெளிவந்த கட்டுரை) இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஹைதராபாத் மத்தியப் பல்கலைக் க...
read more