கவிக்கோ : ஒரு தந்தையைப்போல என்னை நேசித்தவர்

கவிக்கோ : ஒரு தந்தையைப்போல என்னை நேசித்தவர்

  கவிக்கோ அப்துல்ரஹ்மான் (1937 – 2017) அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.. நேற்றுத்தான் சீதக்காதி ட்ரஸ்ட் உமர் அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது...
read more