காஷ்மீர் ஊரியில் இந்திய இராணுவ முகாம் மீதான தாக்குதல்

read more
முஸ்லிம் பெண்கள் அதிகாரப்படுத்தப்படுதல் – தேவைகளும் தடைகளும்

முஸ்லிம் பெண்கள் அதிகாரப்படுத்தப்படுதல் – தேவைகளும் தடைகளும்

ஆட்சிமன்றங்கள், நீதித்துறை, நிர்வாகத் துறைகள் ஆகியவற்றில் இந்திய முஸ்லிம் பெண்களின் நிலை: சட்ட, ...
read more

காஷ்மீர் 70ம் நாள், கொல்லப்பட்டவர்கள் 85 ஊரடங்கு தொடர்கிரது

read more
என்ன நடக்குது காஷ்மீரில் (2016)

என்ன நடக்குது காஷ்மீரில் (2016)

(சென்ற ஆக. 4 2016 அன்று திருநெல்வேலியில் ‘இந்திய சமூக விஞ்ஞானக் கழகமும்’ ‘சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழ...
read more