எச்சரிக்கை சாமியார்கள்!

எச்சரிக்கை சாமியார்கள்!

தங்களைக் கடவுளின் அவதாரமாக முன் நிறுத்தி யோகம், ஆன்மீகம், ஏன் வாழ்க்கைக் கலையைக் கற்றுத் தரும் சாமியார்களின் ஊழல்களையும், ஏமாற்ற...
read more
பா.ம.க.வை அரசியல் கட்சிகள் புறக்கணிக்க வேண்டும்

பா.ம.க.வை அரசியல் கட்சிகள் புறக்கணிக்க வேண்டும்

“சாதி இருக்கும்வரை சாதி இயக்கம் இருந்துதான் ஆகும்” என்கிறார் ராமதாஸ். 45 சாதி இயக்கங்களின் தலைவர...
read more