ஜனநாயகத்தில் சிறுபான்மையினர் : ஒரு குறிப்பு

ஜனநாயகத்தில் சிறுபான்மையினர் : ஒரு குறிப்பு

  (இரண்டாண்டுகளுக்கு முன் உலகக் குடியரசு தினத்தை ஒட்டி இலங்கை ‘தினக்குரல்’ இதழுக்கு எழுதிய கட்டுரை. அரசியல் சிறுபான்மை என்பது...
read more