மோடி நேருவை வெறுப்பதில் என்ன வியப்பு?

மோடி நேருவை வெறுப்பதில் என்ன வியப்பு?

சர்தார் படேலையும் நேருவையும் ஒப்பிட்டு மோடி பேசிய பேச்சில், இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன. முதலாவது: “நேருவைப் பிரதமராக்கி இருக்கக் கூட...
read more
தெலங்கானா தள்ளி உருவாக்கிய தனித் தெலங்கானா

தெலங்கானா தள்ளி உருவாக்கிய தனித் தெலங்கானா

read more