அமைதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமை

திருச்சி ஜமாத் ஏ இஸ்லாமி ஹிந்த் அமைப்பின் சார்பாக நடைபெற்ற  கருத்தரங்கில் பேசியது.

நன்றி: பேரா உமர் ஃபாரூக்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *