சீரழிக்கப்படும் உயர் கல்வி

சீரழிக்கப்படும் உயர் கல்வி

ஆனால் இன்று மோடி அரசு அறிவித்துள்ள ‘மாண்புமிகு கல்வி நிறுவனங்களில்” (Institutions of Eminence- IoE) இந்தியாவின் தலைசிறந்த பல்கலைக் கழகங்களான டெல்ல...
read more
“மௌனத்தை மிகப் பெரிய ஆபத்தாகப் பார்க்கிறேன்!” – விகடன் தடம் நேர்காணல்

“மௌனத்தை மிகப் பெரிய ஆபத்தாகப் பார்க்கிறேன்!” – விகடன் தடம் நேர்காணல்

அ.மார்க்ஸ் – தமிழ் இலக்கியச் சூழலிலும் அறிவுச் சூழலிலும் பல்வேறு திசைமாற்றங்களை ஏற்படுத்தியவ...
read more
கல்வி – உணவு உரிமைச் சட்டங்கள் – ஒரு விமர்சனம்

கல்வி – உணவு உரிமைச் சட்டங்கள் – ஒரு விமர்சனம்

read more
கலைத்துறைப் பாடங்களின் எதிர்காலம்

கலைத்துறைப் பாடங்களின் எதிர்காலம்

மேலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் கலைத் துறைப் பாடங்களின் (Humanities) எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது கு...
read more
ஆனந்த விகடன் : செய்தியும் சிந்தனைகளும்

ஆனந்த விகடன் : செய்தியும் சிந்தனைகளும்

read more