முதலாளித்துவ நெருக்கடிகள், புராதன மூலதனத் திரட்டல் குறித்த மார்க்சீயக் கோட்பாடுகள்

முதலாளித்துவ நெருக்கடிகள், புராதன மூலதனத் திரட்டல் குறித்த மார்க்சீயக் கோட்பாடுகள்

மூலதனம் இவ்வாறு தலை முதல் பாதம் வரை ஒவ்வொரு துளையிலிருந்தும் ரத்தமும் அழுக்கும் சொட்டச் சொட்டத்தான் அரங்கில் நுழைந்தது." (கார்ல்...
read more
தாஜ்மகால் எப்போது சார்?

தாஜ்மகால் எப்போது சார்?

read more
மணிமேகலை 7 -பவுத்தம் முன்வைக்கும் பிறவி அறுத்தல் கோட்பாடு

மணிமேகலை 7 -பவுத்தம் முன்வைக்கும் பிறவி அறுத்தல் கோட்பாடு

read more
இந்துத்துவமும் தம்மத்துவமும்

இந்துத்துவமும் தம்மத்துவமும்

read more
கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் அரசியல் மயப்பட வேண்டும்? 

கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் அரசியல் மயப்பட வேண்டும்? 

தமிழக முஸ்லிம்கள் இப்படி அரசியல் மயப்பட்டுள்ளபோது நீங்கள் ஏன் அரசியல்மயப்பட இயலாமல் உள்ளது?
read more
மார்க்சியம் முன்வைக்கும் அரசியல் பொருளாதாரம்

மார்க்சியம் முன்வைக்கும் அரசியல் பொருளாதாரம்

read more
யார் இந்த ரோஹிங்யாக்கள்?

யார் இந்த ரோஹிங்யாக்கள்?

முன்னாள் காலனிய நாடுகளில் இன்றுள்ள பிரச்சினைகள் பலவற்றிற்கு பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்திலேயே விதைக...
read more
மணிமேகலை : துறவுக்குரிய ஏதுக்கள் முகிழத் தொடங்குகின்றன

மணிமேகலை : துறவுக்குரிய ஏதுக்கள் முகிழத் தொடங்குகின்றன

துறவுக்குரிய இந்த நற்காரணிகள் மணிமேகலையின் வாழ்வில் எதிர்கொண்டு, மலர்ந்து முற்றுவது எனும் வளர...
read more
சாதியத்தை ஆதரித்தாரா காந்தி?

சாதியத்தை ஆதரித்தாரா காந்தி?

காந்தியைப் படிக்காமலும், அறியாமலும் இங்கே ஒரு வெறுப்பு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. தீண்டாமையை அவர் ...
read more
காந்தி பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டது கையளவு, தெரியாதது உலகளவு

காந்தி பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டது கையளவு, தெரியாதது உலகளவு

read more
1 2 3 18